/modules/system/system.ajax.inc

Description
Functions
system_system_tools_ajax (line 24)
void system_system_tools_ajax ( $v,  $g)
  • $v
  • $g
system_tools_ajax (line 8)

全局 ajax 地址,方便模块创建 ajax,省去定义 hook_menu 的步骤

不验证权限,请在 module_system_tools_ajax 中自行验证

void system_tools_ajax ()

Documentation generated on Wed, 04 Jul 2012 14:35:57 +0800 by phpDocumentor 1.4.3